Tjänster

B2B IT-Partner har sen starten 2004 jobbat med drift och förvaltning av stora som små bolag. Vi har även i mer än 10 års tid levererat IT som funktion, där vi har paketerat ett urval tjänster som passar de flesta företag och vår kompetens.

Standardisering och kompetens.

Vi levererar våra tjänster från noga utvalda och beprövade plattformar, med egen personal – som har lång erfarenhet och som vi kontinuerligt utbildar. Detta säkerställer en hög kompetens med strävan om att alltid vara uppdaterad på den senaste tekniken.

Vi har förmånen att ha låg personalomsättning, vilket vi ser som otroligt värdefullt i en tjänsteleverans där en viktig komponent är kunskap om era behov och system.

Rätt sak på rätt plats.

Vår utgångspunkt för den framtida IT-leveransen är ”rätt sak, på rätt plats” sett utifrån användarupplevelsen och applikationen. Det betyder i många fall att kunden får sin leverans från flera tekniska plattformar som vi sammanfogar för en helhetsupplevelse.

Vi ser också att många IT-organisationer blir mer verksamhetsnära och i större utsträckning fungerar som en beställanderoll istället för en levererande av IT-funktioner– det gör att vi löpande transformerar våra kunder mer och mer in i en funktionsleverans.

Förvaltning och utveckling av er IT.

En viktig del i vår tjänsteleverans är vår proaktivitet. Vi är ständigt uppdaterade på både nyheter, förbättringar men också hot rörande vår tjänsteleverans. Därför kan vi hjälpa er att alltid ha en modern och säker IT-miljö, där vi driver utveckling anpassad efter er verksamhet med den senaste tekniken.

En viktig del för att lyckas med detta är våra forum tillsammans med er, där vi driver proaktivitet och innovation, anpassat till er verksamhet:
  • Operativa möten
  • Strategiska möten
  • Taktiska möten


  • Jag vill veta mer om tjänster