Hållbarhet – Gör medvetna val

Vi verkar i en bransch som har både positiv och negativ inverkan på miljön, vilket medför ett ansvar. Medvetna och hållbara val är en förutsättning för att kunna göra en förändring på långsikt.


Medvetenhet

Vi utbildar alla våra medarbetare i grundläggande miljökunskap. Utbildningen täcker dels miljö- och klimatfrågor i stort, dels vilken roll och ansvar vi har som återförsäljare av IT. Vi arbetar aktivt med hela vårt hållbarhetsarbete och uppnådde Platinum-nivå hos EcoVadis 2023. Läs mer om EcoVadis.

För dig som kund vill vi också öka medvetenheten. Vi vill hjälpa dig att göra mer hållbara inköp och att använda din IT på ett hållbart sätt. Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad och påverka vår framtid genom hur och vad vi handlar samt hur vi lämnar ifrån oss vår IT-utrustning.

Återtag av IT

Vi behöver alla ta vårt ansvar och tänka mer hållbart kring våra inköp och underhåll av IT-utrustning. Idag vet vi att alldeles för många skärmar, datorer, mobiler och servrar samlas på hög på kontoren. En stor del går till återvinning och förstörs eftersom okunskapen kring återtag och cirkulär ekonomi är alldeles för liten. Det vill vi ändra på.

I stället för att kasta eller återvinna så vill vi visa hur produkterna kan återanvändas i nya led. Genom att i första hand återbruka produkterna förlängs dess livslängd innan de slutligen återvinns och dess material tas tillvara på. Att både förlänga livslängden och att ta vara på materialet i slutändan har en väldigt stor inverkan på miljön.

Jag vill veta mer om hållbara IT-val

 • Återtag av IT-produkter
 • Circular Workplace as a Service
 • Finansiering

 • Hållbara val i B2B Shop:

 • Köp begagnade laptops
 • Köp TCO-certifierade bärbara datorer
 • Köp TCO-certifierade skärmar
 • Circular Workplace as a Service

  Att hyra IT-produkter i stället för att köpa dem är ekonomiskt fördelaktigt, modernt och hållbart. Förse alla anställda med den bästa tekniken för deras arbete och gör dina inköp i linje med företagets hållbarhetsstrategi.

  Genom att hyra IT-produkter kommer du alltid ha rätt IT-verktyg för att prestera på topp, ha pengar över i din IT-budget för andra utvecklingsprojekt samt minska företagets CO2-utsläpp.


  Läs mer om Circular Workplace as a Service.


  TCO Certified

  Självklart ska alla val vi gör fungera inom ramen för företagets ekonomiska förutsättningar. De tre dimensionerna av hållbarhet: Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet visar helt enkelt betydelsen av att alltid försöka ha ett helhetsperspektiv. Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra skillnad och skapa ett skifte mot fler hållbara affärsmodeller.

  En viktig markör när du ska välja en hållbar och miljövänlig IT-produkt är TCO Certified, som är en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Den innehåller ett omfattande system med uppdaterade kriterier, oberoende verifiering och ett strukturerat system för kontinuerlig förbättring för att driva verklig och varaktig förändring.

  Uppdaterade krav utvecklas vart tredje år, för att driva stegvis förändring och driva hållbarhet där det betyder mest. Kriterierna inkluderar skadliga ämnen, cirkularitet, socialt ansvarsfull tillverkning, miljömässigt ansvarsfull tillverkning och mycket mer. Alla krav är obligatoriska vilket innebär att alla certifierade produkter måste uppfylla alla krav för sin produktkategori i TCO Certified.


  Läs mer TCO Certified

  Vill du veta mer om B2Bs hållbarhetsarbete?

  Alice Tim Malmberg.
  Mejl: alicetim.malmberg@b2bitpartner.se
  Telefon: 08-635 35 02