Konsulter som förenklar ditt arbete

Våra konsulter finns här för att hjälpa dig i dina olika projekt. Det kan vara allt från datorinstallationer till support på plats till komplexa lösningar och större installationer. Vad gör då våra konsulter? Vi listar nedan vilka specialistkompetenser som de besitter inom de olika rollerna.


Tekniker 

En tekniker har grundläggande teknisk kompetens och jobbar utifrån kundens anvisningar. Används ofta i samband med datorinstallationer on-site, ställa upp arbetsplatser, byta kablar och switchar.

Klicka här för att boka en tekniker

Teknikkonsult

En teknikkonsult har djupare generell teknisk kompetens, kan arbetsleda sig själv hos kund och även arbetsleda eventuella tekniker som behövs i leveransen hos dig som kund. Denna kategori kan benämnas vara en så kallad ”Konsult på plats”, det vill säga vara ute hos dig som kund exempelvis en dag i veckan eller vara din IT-avdelning om du har ett mindre företag. Exempel på uppdrag som kan genomföras:

 • Dagligt installations-, service och underhåll, säkerhetslösningar samt supportarbete på utrustning.
 • Implementation, felsökning, återställning av mjukvara/OS/nätverk.
 • Förbättra produkternas prestanda.

 • Klicka här för att boka en teknikkonsult  Systemkonsult 

  En systemkonsult har både bred och nischad kompetens inom våra olika områden Nätverk och datacenter. Här ingår även Apple, klientmanagering och säkerhet (endpoint). Exempel på uppdrag som kan genomföras:

 • Arbeta med hela processen från förstudie och analys till installation och drift av IT-lösningar för kundens verksamhet och komma med nya förbättringsförslag utifrån utvecklingen som sker i omvärlden.
 • Medverkar aktivt som bollplank avseende teknik tillsammans med kunden.
 • Installera, implementera, testa, felsöka och övervaka IT-infrastruktur.
 • Sätter upp driftmöten för att informera kunden om hur det går.

 • Klicka här för att boka en systemkonsult


  Seniorkonsult 

  En djup och bred konsult som kan ses som en specialist. Personen har ett eller flera specialistområden, bland annat nätverk och datacenter, Apple, klientmanagering och säkerhet (endpoint) men kan även designa komplexa lösningar och hantera större installationer. Exempel på uppdrag som kan genomföras:

 • Seniorkonsulten ska ha en aktiv dialog med din företagsledning och föreslå, testa och installera produkter.
 • Arbeta proaktiv med nya idéer och lösningsförslag till kunden.
 • Ansvarar för rätt tekniska lösning för din verksamhet.
 • Fungera som rådgivare mot dig som kund.
 • Ansvara för förstudier, projekteringar och lösningar i komplicerade/stora projekt.
 • Ansvara för design, test, dokumentation, installation, övervakning och felsökning i avancerade delar inom projekt.
 • Seniorkonsulten leder möten med kund (till exempel drift- och strategimöten) och kan i vissa projekt agera teknisk projektledare.

 • Klicka här för att boka en seniorkonsult


  Behöver du hjälp att identifiera vilken typ av konsult som du behöver till ditt kommande projekt?

  Tveka då inte att kontakta Julia Pettersson som hjälper dig på vägen.

  Julia Pettersson, Servicedesk Teamleader
  Mejl: julia.pettersson@b2bitpartner.se
  Telefon: 08-635 31 27