Offentliga avtal

Förteckning över de avtal B2B IT-Partner har mot offentlig sektor vad gäller produkter och tjänster.

Kammarkollegiet:

Ramavtal
Klient 1-6      Avtalsnummer   Avtalsperiod


Klient region 1    96-109-2011:004    2012-06-23 till 2013-06-30, Förl.option max t.o.m. 2016-06-30

Klient region 2    96-110-2011:003    2012-07-23 till 2013-07-31, Förl.option max t.o.m. 2016-06-30

Klient region 4    96-112-2011:002    2012-06-23 till 2013-06-30, Förl.option max t.o.m. 2016-06-30

Klient region 5    96-113-2011:001    2012-06-23 till 2013-06-30, Förl.option max t.o.m. 2016-06-30

Klient region 6    96-114-2011:002    2012-06-23 till 2013-06-30, Förl.option max t.o.m. 2016-06-30

För mer information och för eventuella frågor vänligen kontakta Anders Granath, tel: 08-635 31 03 alternativt maila: anders.granath@b2bitpartner.seB2B IT-Partner Tel: 08-635 31 00 Mail: info@b2bitpartner.se Hemsida: www.b2bitpartner.se
Etailer™ by Netset
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr